ПРОЕКT БАЛКАНСКИ РЕЗОНАНС

PROJECT BALKAN RESONANCE
GEORGIANA COZMA
GEORGIANA COZMA
NOVE FRANGOVSKI
NOVE FRANGOVSKI
NOVE FRANGOVSKI
NOVE FRANGOVSKI
NOVE FRANGOVSKI
NOVE FRANGOVSKI
1/3

ПРОЕКТ 7

PROJECT 7

Иван Русев
Иван Русев
1/2

ПРОЕКТ НОВИТЕ 100 

PROJECT THE NEW 100
DANCE PERFORMANCE
DANCE PERFORMANCE
PROJECT THE NEW 100
PROJECT THE NEW 100
PROJECT THE NEW 100
PROJECT THE NEW 100
DANCE PERFORMANCE
DANCE PERFORMANCE
1/2

ПРОЕКТ СВЕТОВЕН РЕЗОНАНС

PROJECT WORLD RESONANCE

AUSTRALIA

ЧИНАРИТЕ 4 СЕЗОНА

THE PLATANUS FOUR SEASONS

ASTRUALIAN TRADITIONAL INSTRUMENT
ASTRUALIAN TRADITIONAL INSTRUMENT
1/7
INVITATION
INVITATION
1/4

ПРОЕКТ УЧИТЕЛ И УЧЕНИК

TEACER AND STUDENT PROJECT

 

 

1/5

ПРОЕКТ УСЕЩАНЕ ЗА...

FEELING OF...

 

 

1/3

100 ГЛЕДНИ ТОЧКИ КЪМ ПЛОВДИВ

100 POINTS OF VIEW TO PLOVDIV

 

1/4

100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА

100 PLOVDIV ATELIERS

 

100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА-2019
100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА-2019
100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА-2019
100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА-2019
100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА-2019
100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА-2019
100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА-2019
100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА-2019
1/3

7-МИ РОЖДЕН ДЕН - НА 7-ТО НЕБЕ

7-TH BIRTHDAY - ON 7-TH SKY

 

1/2

8-МИ РОЖДЕН ДЕН - БЕЗКРАЙНОСТ

8-TH BIRTHDAY - INFINITY

 

1/2

9-ТИ РОЖДЕН ДЕН - 9 РАКЛИ

9TH BIRTHDAY - 9 BRANDS

 

1/3
1/2

ПЛОВДИВ И МАТЕРА - ЕВРОПЕЙСКИ

 

СТОЛИЦИ  НА КУЛТУРАТА - 2019

PLOVDIV AND MOTHER - EUROPEAN CAPITALS OF CULTURE - 2019

 

ПРОЕКТ МЛАДЕЖКИ РЕЗОНАНС

YOUTH RESONANCE PROJECT

 

РЕЗОНАНС ПЪТУВА

RESONANCE TRAVELS

 

1/2
1/2