top of page

ОТКРИВАНЕ НА ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС

opening  of  gallery  RESONANCE -  22.03  -  06.04.2010

 

ИЗЛОЖБА НА ДЕЧКО УЗУНОВ

СЕДЕМ ХУДОЖНИКА - СЕДЕМ ХЪЛМА

seven artists, seven hills - 07.04  - 22.04.2010

ВЕСКО ВЕЛЕВ - ОБЕКТИ

Vesko Velev - Objects -  23.04 - 10.05.2010

 

 

НИКОЛА ПЕВИЧАРОВ - ПОМПЕЙ

Nikola Pevicharov - Pompey -  11 - 30.05.2010

 

ИВАН ГЕНОВ - ШЕСТ ГЛЪТКИ

 

ГРОЗДОВ СОК И ВЯТЪР В ПЕРАТА

Ivan Genov - Six sips of grape juice and wind in the quills - 01 - 14.06.2010

 

КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА С МАТИНЕ

Christmas with exhibition matinee  -   18.12.2010-09.01.2011

КОЛЬО КАРАМФИЛОВ - ТЪЛКУВАНИЯ

/аранжиране/

Kolyo Karamfilov - Interpretings /arranging exhibition/-  20.07 - 05.08.2010

 

 

КОЛЬО КАРАМФИЛОВ - ТЪЛКУВАНИЯ

 / откриване /

Кольо Карамфилов - Interpretings  / откриване изложба / -   20.07 - 05.08.2010

 

 

ЕМИЛ ПОПОВ И СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ - 7 картини, 7 рисунки, 7 скулптури, 7-ми април, 7 вечерта

Emil Popov and Stanislav Pamukchiev - 7 paintings,

7 drawings, 7 sculptures, 7 of April, 7 p.m.Pompey - 

07.04 - 01.05.2011

 

ПРОЕКТ БАЛКАНСКИ РЕЗОНАНС -

 

НОВЕ ФРАНГОВСКИ - ЖИВОПИС

Balkan Resonance project - Nove Frangovski - painting -

01 - 30.07.2011

 

 

ПРОЕКТ - УСЕЩАНЕ ЗА... - ЧАСТ 1

A project - A feeling of...- part 1 -  17.01 - 12.02.2012

 

 

ПРОЕКТ - УСЕЩАНЕ ЗА... - ЧАСТ 2

A project - A feeling of...- part 2 -  17.01 - 12.02.2012

 

 

ПРОЕКТ - ЧИНАРИТЕ

ЧЕТИРИ СЕЗОНА - ЧАСТ 1

The plane- tree four seasons project -  15.02 - 29.02.2012

 

 

ПРОЕКТ - ЧИНАРИТЕ

ЕТИРИ СЕЗОНА - ЧАСТ 2

The plane- tree four seasons project -  15.02 - 29.02.2012

 

 

ПРОЕКТ - ЧИНАРИТЕ

ЧЕТИРИ СЕЗОНА - ЧАСТ 3

The plane- tree four seasons project -  15.02 - 29.02.2012

 

 

ДВЕ ГОДИНИ ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС

 Resonance gallery - two years anniversary -

22.03 - 06.04.2012

ДВЕ ГОДИНИ ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС

 Resonance gallery - two years anniversary /sequel/-

22.03 - 06.04.2012

7X7, 7 АПРИЛ, 7 ВЕЧЕРТА

7x7, 7 April, 7 o'clock - 07 - 30.04.2012

ЧЕТИРИ ГОДИНИ ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС

Four year anniversary Resonance - 22.03 - 17.04.2014

ИВО ГЪЛЪБОВ И САРКИС НЕРСЕСЯН -

 ФОСИЛИ

Ivo Galabov and Sarkis Nersesyan - Phosiles

23.11 - 16.12.2010

ДИМИТЪР КИРОВ И ПРИЯТЕЛИ

Dimitar Kirov and friends - 23.05 - 16.06.2012

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ

Night of museums and galleries - 24-25.09.2010

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ

Night of museums and galleries - 17.09.2011

АКЦИЯ ПО ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ

On the red carpet action - 21.09.2012

В ГАЛЕРИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО

In the galley space - 21.09.2012

АКЦИЯ В ЧИНАРЕНАТА ГОРА -

БОСИ ПО ПЪТЕКАТА

PIane tree forest action-Barefoot on the way... - 18.09.2012

ПРОЕКТ НОВИТЕ 100... - І ЕТАП

The new project 100, І stage - 17.01-17.03.2013

ПРОЕКТ НОВИТЕ 100... - ІІ ЕТАП - 1 част

The new project 100, ІІ stage - 1 part - 17.01-17.03.2013

ПРОЕКТ НОВИТЕ 100... - ІІ ЕТАП - 2 част

The new project 100, ІІ stage - 2 part - 17.01-17.03.2013

ПРОЕКТ НОВИТЕ 100... - ІІІ ЕТАП -

1 част

The new project 100, ІІІ stage - 1 part - 17.01-17.03.2013

ПРОЕКТ НОВИТЕ 100... - ІІІ ЕТАП -

2 част

The new project 100, ІІІ stage - 2 part - 17.01-17.03.2013

УЧИТЕЛ, УЧЕНИК

Teacher, student - 18.12.2012-15.01.2013

ТРИ ГОДИНИ ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС

Three years anniversary - 22.03-22.04.2013

ЗМИЯ В ГОРАТА

Snake in the forest - 22.09.2014

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ

Nikolay Minchev - 10.09 - 19.09.2013

САШО СТОИЦОВ

Sasho Stoitsov - Paper Block - 20.09-18.10.2013

АНТАРКТИДА - БЪЛГАРСКАТА ЛЕДЕНА ПРИКАЗКА

Antarctic - Bulgarian ice tale - 25.10-15.11.2013

ПРОЕКТ БАЛКАНСКИ РЕЗОНАНС - ЗИЯТИН НУРИЕВ

Balkan Resonance project - Ziyatin Nuriev - 

12.12.2013 - 12.01.2014

ПРОЕКТ СВЕТОВЕН РЕЗОНАНС - ОТ

100 АТЕЛИЕТА - І ЕТАП

World Resonance Project - from 100 ateliers project - 

17.01. - 11.02.2014

ПРОЕКТ СВЕТОВЕН РЕЗОНАНС - ОТ

100 АТЕЛИЕТА - ІІ ЕТАП

World Resonance Project - from 100 ateliers project - 

18.02. - 14.03.2014

ПРОЕКТ СВЕТОВЕН РЕЗОНАНС - ОТ

100 АТЕЛИЕТА - ІІІ ЕТАП

World Resonance Project - from 100 ateliers project - 

05.04.2014

ВЛАДИМИР ИВАНОВ И ЦВЕТАН КРЪСТЕВ - СТРАННИ ДВИЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВОТО

Vladimir Ivanov and Tzvetan Krastev - Odd motions in the space - 12.09-07.10.2014

ФЕСТИВАЛ ГОРСКИ РЕЗОНАНС 

Forest Resonance Feast -05.10.2014

ИВАЙЛО МИРЧЕВ - КОНФЕРАНС-2 

УПРАЖНЕНИЯ ПО РИСУВАНЕ И

ВОДНА ТЕХНИКА  

Ivaylo Mirchev Congerence-2 Drawing and water tehnique -14.10-07.11.2014

ИВАН РУСЕВ И НИНА РУСЕВА - ПРЕДИ 60 МИЛИОНА ГОДИНИ - РЕКАТА  

Ivan Rusev and Nina Ruseva 60 million years ago -

the river -11.11-11.12.2014

ПРОЕКТ БАЛКАНСКИ РЕЗОНАНС -

 

СЪВМЕСТНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ХУДОЖНИЦИ В КРАЙОВА

Balkan Resonance project - Joint exhibition of Bulgarian and Romanian artists in Craiova

 

 

ПРОЕКТ УЧИТЕЛ И УЧЕНИК -

 

АНГЕЛ СТАНЕВ И УЧЕНИЦИ

Teacher and student project -Angel Stanev and his students - 17.12.2014-17.01.2015

 

ПЕТ ГОДИНИ ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС

Five year anniversary Resonance - 22.03 - 15.04.2015

ЛАУРА ДИМИТРОВА - 100 НАЧИНА ДА КАЖЕШ ДА

Laura Dimitrova - 100 ways to say YES - 17.04-13.05.2015

ЗИЯТИН НУРИЕВ - ОТКЪСИ ОТ 60 

Ziyatin Nuriev - 60 parts - 15.05-10.06.2015

СЪС СЛОНА И НАЧО В ПАРИЖ 

In Paris with The Elefant and Natcho - 13.06-13.07.2015

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

ГОРСКИ РЕЗОНАНС 

International feast Forest Resonance  - 26.09.2015

ПРОЕКТ УЧИТЕЛ И УЧЕНИК - БЯЛО

Teacher and student project -White

15.12.2015-15.01.2016

 

100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА

100 Ateliers from Plovdiv - 11.02-15.03.2016

 

ГОДИНИ РЕЗОНАНС & 60 ГОДИНИ ВЕСКО ВЕЛЕВ

years Resonance &  60 years Vesko Velev

22.03-16.04.2016

 

bottom of page